Kontaktoplysninger

Lyngholm Hundeskole

v/Charlotte Lyngholm

Guredevej 44, Tuse Næs

4300 Holbæk


Mail: charlotte(a)lyngholm.com

Tlf. 4595 1234   Mobil: 2096 2030


Bankoplysninger: Nordea

Reg.nr. 2257

Kontonr. 6268-690-024

Klikkertræning - kort fortalt

Shaping og klikkertræning er egentlig ikke nogen ny opfindelse, men har været kendt siden 1930'erne. Metoden har gennem mange år været brugt til at optræne spækhuggere, søløver og delfiner til at udøve alverdens kunster, som man kan se på de store shows på Oceanarier i USA. Indenfor de seneste 10 år (omkring 1990'erne) har man også benyttet dette i hundetræningen i USA. Først i de senere år er denne træningsform kommet til hundeverdenen i Danmark.
Klikkeren bruges som et middel til at kommunikere med din hund på en let forståelig måde, specielt ved indlæring af nye øvelser eller adfærd. Det vigtigste er at man baserer træningen på positiv forstærkning og at få hunden til selv at deltage aktivt i læringsprocessen ved at den skal tage initiativ på egen hånd. Med andre ord kan man sige at hunden selv skal tage en del af ansvaret for sin oplæring.
Det stiller i starten større krav til træneren /ejeren, hvor tålmodighed og evne til at opdele træningen i bitte små trin, tilpasset hunden, er nødvendigt for at få det til at fungere optimalt. Resultatet bliver til gengæld så meget bedre til sidst.

Hovedelementer ved klikkertræning:

  • Adfærden formes trin for trin, hen mod det ønskede resultat. Hvis hunden for eksempel skal lære apport, er første trin at man klikker for at hunden kigger på apporten.
    Klikkeren er en markør, der fortæller hunden: "ja, det var rigtigt" - en slags tampen brænder. Den rigtige timing er derfor vigtig.
  • Klikkertræning går hurtigere end "almindelig" træning, fordi hunden lærer at tænke over, hvad det er du vil have den til. Lad derfor være med at lokke hunden med en godbid andet end nogle få gange i startindlæring af en øvelse.
  • Når du klikker stopper du øvelsen. Det er dog vigtigt for den optimale indlæring at man belønner hunden i positionen. Klik for aktion og beløn for position. For eksempel i stå-øvelsen: Du klikker mens hunden står, men belønner også mens hunden stadig står.
  • Det er vigtigt at klikkeren bruges korrekt. Man høre om flere der har forsøgt sig udi i klikkertræningens verden og oplevet at det ikke rigtig virkede. Der er nogle basale færdigheder som man lige skal lære at have styr på før klikkeren har sin optimale berettigelse.


Timing - Hvornår du klikker: Du får hvad du klikker for, ikke hvad du ønsker. Bob Baileys erfaring er at upræcis timing med klikkeren er den største fejl trænere gør.

Kriterium - hvad du belønner: Du skal som træner beslutte hvad du vil belønne for og hvad du ikke vil belønne. Hvis du venter med at beslutte dig mens adfærden sker, vil klikket uvægerlig komme for sent og inkonsistent.

Hyppighed - hvor tit du belønner: Træning skal kunne betale sig for begge parter - for hunden og for træneren. Hunden må have noget som den ønsker at få. Træneren skal have tilbudt en eller anden form for adfærd. Beløn ofte, specielt i starten.


Læs også: Sådan gør du...

Nyhedsbrev